Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1406522703';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='54.196.195.207' AND nazwa='sychar');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('54.196.195.207','1406524503','sychar');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='sychar';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
Dziś 28 lipca 2014, Imieniny Wiktora i Innocentego, On line , Chat , Licznik 1694961


Menu
Drogowskazy
Strona główna
Nowa wersja strony
archiwum: 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Błogosławieństwa Księży Biskupów
BROSZURA
Ogniska Sychar
Sprawozdania
księga gości
dopisz się
dodaj nasz baner na swojej stronie
Sycharowskie kanały RSS
Kontakt
Administrator
Kronika Wspólnoty
Ośrodek Duszpasterski
Terminy spotkań w ośrodku
Piąty Świat
Poradnie Rodzinne
Forum Pomocy
REKOLEKCJE
Stowarzyszenie
Darowizna
Grupa Zawierzenia
Ruch Wiernych Serc
12 kroków ku pełni życia

Warsztaty

"Liga Mistrzów"
Polchat "Samarytanka"
Pomagamy sobie wzajemnie
Słowo Boże
Biblia
Czytania
Teologia
Katechizm
Przysięga małżeńska

Nierozerwalność małżeństwa
SYCHAR-miejsce uzdrowienia
Możesz zacząć życie od nowa video
Rachunek sumienia małżonków"
Potrzeba przebaczenia
Uzdrowienie wewnętrzne
CHRYSTUS uzdrawia
Jezu, Ty się tym zajmij!
Jezu, ufam Tobie
Dlaczego chcę, żeby mąż wrócił
Familiaris Consortio
Forum Pomocy Katolika
Modlitwy o uzdrowienie małżeństwa
IMPRIMATUR dla modlitw
Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi
Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Modlitwa małżonków (I)
Modlitwa małżonków (II)
Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa za małżonka/ę, który/a mnie opuścił/a
Modlitwa o łaskę wierności
IMPRIMATUR dla modlitw
Modlitwa zawierzenia
Modlitwa do patronki
Intencje modlitewne 
Rekolekcje uzdrowieniowe
Rekolekcje z Ojcem Billem
Jan Paweł II - obrońca małżeństwa i rodziny
"...że cię nie opuszczę aż do śmierci"
Rady dla małżonków
Sens cierpienia
Miłość i odpowiedzialność
Małżeństwo - droga świętości!
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1)"
Westerplatte
W Duchu i prawdzie
Błędna interpretacja miłosierdzia
"Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem!"
"Błogosławieni czystego serca..."
Potępienie rozwodów
Rota Rzymska
"Favor Matrimonii" - domniemanie ważności małżeństwa
Błędna argumentacja
Wierność prawdzie
Problemy prawdy i miłosierdzia
Nigdy nie jest za późno audio
...dlaczego Mnie bijesz? (J 18, 23) - mp3
Nie bójcie się...
Encyklika Casti connubi
Rada Papieska ds. Rodziny
Rozwiedzeni w nowych związkach
Stwierdzanie nieważności małżeństwa
Rozwód czy ratowanie małżeństwa?
Odpowiedź na pozew
Fundament małżeństwa
Mąż marnotrawny (Łk 15, 13). Ważne!
Wierność małżonkowi niewiernemu
Dlaczego nie wolno mi...?
Czy Ewangelia dopuszcza rozwód?
Jak przezwyciężyć kryzys małżeński
Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
Dlaczego separacja a nie rozwód? Ważne!
Zgoda na rozwód. Ważne!
Opinia prawna. Ważne!
Pełnomocnik ds. walki o Jedność Małżonków
"Rozwód jest paszportem do piekła"
Czy człowiek ma prawo do szczęścia?
Korespondencja Agnieszki
Trudne małżeństwo
Wierność Bogu i małżonkowi
Jak być wiernym dzisiaj?
Umierać dla miłości
Małżeństwo, krzywda i obrona
Porzuceni przez małżonka
Oczekiwanie
Czym jest miłość?
To radość i ból
Odpowiedzialność za miłość audio
Dać Bogu szansę - świadectwa uzdrowień i wierności
Rozmowa z Anną
Prawo do szczęścia
Góra Objawień
Zostałam wyzwolona audio
Trwam video

Dlaczego chcę, żeby mąż wrócił
Wierność mimo wszystko
Dlaczego z jedną osobą do końca życia?
Świadectwo Marka
Świadectwo Elżbiety
Psychologia małżeństwa
On się nie domyśli
O czym marzą kobiety?
Być mężczyzną to myśleć, kochać i pracować
Miłość potrzebuje stanowczości
Tylko dla Pań
Tylko dla Panów
Mężczyżni i kobiety różnią się
Przeciąć pępowinę
Strony dla małżonków i rodziców
Audycje dla małżonków i rodziców
Spotkania małżeńskie
Kim jestem? Po co żyję?
Czy moje życie ma sens?
Po co żyję?
W połowie drogi
Ks. Piotr: Porozmawiajmy spokojnie o...
Bitwa o nasze serce
Ochroniarz
Dlaczego Maryja milczała?
Eucharystia – nasz największy skarb
Jeśli Mnie kto miłuje...
Miłość jest trudna
Tożsamość mężczyzny i kobiety
Wiersze ks. Jana Pałygi
Dać Bogu szansę
Czekanie na ratunek
Skazani na życie
Sens życia
Ucieczka
Dostroić się
Człowiek wiary
Niebo dotyka ziemi
Vive Jesus el Senior
Pieśni z Medugorje
Linki
Książki dla małżonków
Rekolekcje dla małżonków
Katalog stron www
Nagrania
W obronie sakramentu
Wybrane wątki z forum
Media o nas
Statystyka, sondy, ankietyPowiadamiacz

Powiadom małżonków przeżywających kryzys o naszej stronie!

powiadom.4free.pl

SUBskrypcj@

"Subskrypcja Sychar"

Twój emaildowiedz się więcej >>

Zapraszamy na nową wersję strony - www.sychar.org

Uzdrowienie Samarytanki   Z mieszkańcami Sychar
Modlitwa o uzdrowienie małżeństwa

"Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać». A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!» A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?»" (J 4, 5-29). Obraz "Chrystus i Samarytanka" (1890) Henryka Siemiradzkiego pochodzi z lwowskiej galerii.

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19, 6)

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem - Bogiem w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo - Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem - trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC.

Zapraszamy małżonków przeżywających trudności małżeńskie na spotkania wspólnotowe w Ogniskach Sycharowskich:

Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej


Diecezja Warszawsko-Praska

1. Warszawa - parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12 >>

2. Marki - par. św. Izydora, al. M. Józefa Piłsudskiego 93 >>

Archidiecezja Poznańska

1. Poznań – kaplica sióstr Elżbietanek, ul. Kościelna 3 >>

Archidiecezja Katowicka

1. Żory – parafia pw. Św. Ap. Filipa i Jakuba, ul Garncarska 16 >>

2. Rydułtowy – parafia pw. Św. Jerzego, ul. Plebiscytowa 9 >>

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

1. Zielona Góra – dom rekolekcyjny EMAUS >>

2. Gorzów Wlkp. – parafia pw. Św. Józefa, ul. Bracka 7 >>

Diecezja Opolska

1. Opole - parafia św. Jacka, ul. Tysiąclecia 11 >>

Archidiecezja Krakowska

1. Kraków - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Łagiewniki >>

2. Kraków - kościół św. Barbary, ul. Mały Rynek 8 >>

Archidiecezja Gdańska

1. Bojano - par. pw. Świętej Jadwigi Królowej, ul. Wawelska 1 >>

Diecezja Rzeszowska

1. Rzeszów - Fara, ul. Plac Farny 5 >>

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

1. Szczecin - parafia św. Dominika‎, Plac Ofiar Katynia 1 >>

Diecezja Bydgoska

1. Bydgoszcz - parafia pw. św. Andrzeja Boboli‎, Plac Kościeleckich 7 >>

Archidiecezja Lubelska

1. Lublin - parafia św. Urszuli Ledóchowskiej ul. Roztocze 1 >>

2. Puławy - parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Kowalskiego 1 >>

Archidiecezja Wrocławska

1. Wrocław - parafia pw. św. Ignacego Loyoli, ul. Wincentego Stysia 16 >>

Diecezja Płocka

1. Płock - Sąd Biskupi k. Katedry, ul. Tumska 3 >>

Diecezja Legnicka

1. Legnica - parafia pw. św. Joachima i św. Anny, al. Rzeczypospolitej 135 >>

Niemcy

1. Bonn - parafia St. Johann Baptist und Petrus (Stiftskirche), Koelnstr. 14 >>

USA

1. Chicago - Jezuicki Ośrodek Milenijny, W. Irving Park >>


Zapraszamy także na Forum Pomocy. Polecamy materiały audio - do pobrania/wysłuchania nagrania audio.


Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowaniaOczekiwanieCzy wolno małżonkowi sakramentalnemu zgodzić się na rozwód?"Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
"To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia" (1 P 2,20b)
"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

"Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
"Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości: "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53). Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.
W Kościele nic nie jest magią. Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
- do kobiety kananejskiej:
«O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» (Mt 15,28)
- do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
«Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!» (Łk 7,37.50)
- do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19)
- do kobiety cierpiącej na krwotok:
«Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła» (Mt 9,22)
- do niewidomego Bartymeusza:
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Mk 10,52)
...
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane... (Hbr 13,4a) - konferencja dr Mieczysława Guzewicza (www.mojemalzenstwo.pl), małżonka, ojca trojga dzieci, doktora teologii biblijnej, członka Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny - Górka Klasztorna 2007.04.20-22 Cierpienie i przebaczenie w małżeństwie - konferencja dr Mieczysława Guzewicza, Olsztyn k. Częstochowy 2007.10.5-7

To może być także Twoje zmartwychwstanie - zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!


Nie ma takich gorzkich łez, nie ma takich smutnych chwil, których nie uleczyłby Bóg
Katolickie Poradnie Rodzinne


Diecezjalne Poradnie Życia Rodzinnego:

• Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska >>>
• Diecezja Zamojsko-Lubaczowska >>>
• Archidiecezja Wrocławska >>>
• Diecezja Włocławska >>>
• Diecezja Warszawsko-Praska >>>
• Archidiecezja Warszawska >>>
• Archidiecezja Warmińska >>>
• Diecezja Toruńska >>>
• Diecezja Tarnowska >>>
• Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska >>>
• Diecezja Sosnowiecka >>>
• Diecezja Siedlecka >>>
• Diecezja Sandomierska >>>
• Diecezja Rzeszowska >>>
• Diecezja Radomska >>>
• Archidiecezja Przemyska >>>
• Archidiecezja Poznańska >>>
• Diecezja Płocka >>>
• Diecezja Pelplińska >>>
• Diecezja Opolska >>>
• Archidiecezja Łódzka >>>
• Diecezja Łowicka >>>
• Diecezja Łomżyńska >>>
• Archidiecezja Lubelska >>>
• Diecezja Legnicka >>>
• Archidiecezja Krakowska >>>
• Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska >>>
• Diecezja Kielecka >>>
• Archidiecezja Katowicka >>>
• Diecezja Kaliska >>>
• Archidiecezja Gnieźnieńska >>>
• Diecezja Gliwicka >>>
• Archidiecezja Gdańska >>>
• Diecezja Ełcka >>>
• Diecezja Elbląska >>>
• Archidiecezja Częstochowska >>>
• Diecezja Bydgoska >>>
• Diecezja Bielsko-Żywiecka >>>
• Archidiecezja Częstochowska >>>
• Diecezja Białostocka >>>


Ośrodki Pomocy:

• Diecezjalne Wydziały Duszpasterstwa Rodzin >>>
• Domy Samotnej Matki >>>
• Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze >>>
• Diecezja Toruńska >>>powrót na początek strony
strona głównaPomoc na czacie "Samarytanka">>

Książka dla wszystkich  małżonków przeżywających kryzys małżeński

autor: Briege McKenna
tytuł oryginału : Miracles Do Happen
wydawca: Wydawnictwo Księży Werbistów

„Cuda się zdarzają” to opowieść o Bogu i człowieku zagubionym we współczesnym świecie... ”Tolle et lege”


Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie
i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.

Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami...
On nie może was "rozwieść".

To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym "TAK",
ale jest mnóstwem "tak",
które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel Quoist
Jan Paweł II:

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.Dla tych, którzy kochają - propozycja wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy


W odpowiedzi na pozew wnoszę o oddalenie powództwa w całości i nie rozwiązywanie małżeństwa stron przez rozwód.

UZASADNIENIE

Pomimo trudności jakie nasz związek przechodził i przechodzi uważam, że nadal można go uratować. Małżeństwa nie zawiera się na chwilę i nie zrywa w momencie, gdy dzieje się coś niedobrego. Pragnę nadmienić, iż w przyszłości nie zamierzam się już z nikim innym wiązać. Podjąłem (podjęłam) bowiem decyzję, że będę z żoną (mężem) na zawsze i dołożę wszelkich starań, aby nasze małżeństwo przetrwało. Scalenie związku jest możliwe nawet wtedy, gdy tych dobrych uczuć w nas nie ma. Ale we mnie takie uczucia nadal są i bardzo kocham swoją małżonkę, pomimo, iż w chwili obecnej nie łączy nas więź fizyczna. Jednak wyrażam pragnienie ratowania Naszego małżeństwa i gotowy (gotowa) jestem podjąć trud jaki się z tym wiąże. Uważam, że przy odrobinie dobrej woli możemy odbudować dobrą relację miłości.

Dobro mojej żony (męża) jest dla mnie po Bogu najważniejsze. Przed Bogiem to bowiem ślubowałem (ślubowałam).

Moim zdaniem każdy związek ma swoje trudności, a nieporozumienia jakie wydarzyły się między nami nie są powodem, aby przekreślić nasze małżeństwo i rozbijać naszą rodzinę. Myślę, że każdy rozwód negatywnie wpływa nie tylko na współmałżonków, ale także na ich rodziny, dzieci i krzywdzi niepotrzebnie wiele bliskich sobie osób. Oddziaływuje również negatywnie na inne małżeństwa.

Z moją (moim) żoną (mężem) znaliśmy się długo przed zawarciem naszego małżeństwa i uważam, że był to wystarczający czas na wzajemne poznanie się. Po razem przeżytych "X" latach (jako para, narzeczeni i małżonkowie) żona (mąż) jest dla mnie zbyt ważną osobą, aby przekreślić większość wspólnie spędzonych lat. Według mnie w naszym związku nie wygasły więzi emocjonalne i duchowe. Podkreślam, iż nadal kocham żonę (męża) i pomimo, że oddaliliśmy się od siebie, chcę uratować nasze małżeństwo. Nawet najgorsze da się przecież naprawić, a ja wyrażam wolę i chęć naprawy, jeśli tylko moja (mój) żona (mąż) umożliwi mi taką szansę.

Orzeczenie rozwodu spowodowałoby, że ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron oraz byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dzieci potrzebują stabilnego emocjonalnego kontaktu z obojgiem rodziców oraz podejmowania przez obie strony wszelkich starań, by zaspokoić potrzeby rodziny. Rozwód grozi osłabieniem lub zerwaniem więzi emocjonalnej dzieci z rodzicem zamieszkującym poza rodziną. Rozwód stron wpłynie także niekorzystnie na ich rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i duchowy, obniży ich status materialny i będzie usankcjonowaniem niepoważnego traktowania instytucji rodziny.

Jestem katolikiem (katoliczką), osobą wierzącą. Moje przekonania religijne nie pozwalają mi wyrazić zgody na rozwód, gdyż jak mówi w punkcie 2384 Katechizm Kościoła Katolickiego: "Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne", natomiast Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347 nazywa rozwód jednym z najcięższych grzechów, który godzi w sakrament małżeństwa.

Wysoki Sądzie, proszę o danie nam szansy na uratowanie naszego małżeństwa. Uważam, ze każda rodzina, w tym i nasza, na to zasługuje. Nie zmienię zdania w tej ważnej sprawie, bo wtedy będę niewiarygodny w każdej innej. Brak wyrażenia mojej zgody na rozwód nie wskazuje na to, iż kierują mną złe emocje tj. złość czy złośliwość. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie zmuszę żony (męża) do miłości. Rozumiem, że moja odmowa komplikuje sytuację, ale tak czuję, takie są moje przekonania religijne i to dyktuje mi serce.

Bardzo kocham moją (mojego) żonę (męża) i w związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.powrót na początek strony

strona główna
"Stop rozwodom" - podpisz petycję !Stanowisko Episkopatu Polski:
"Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym i naturą człowieka"
  
  Aktualizacja:
  Licznik: od listopada 2004 r. 1694961
           Księgarnia internetowa Tolle.pl